Engelsk online grammatik

ved Sten Stenbæk

Fjerritslev Gymnasium

Spring introduktionen over og gå direkte til grammatikken

Velkommen

Dette er forsiden til min engelske online grammatik. Den er under stadig udarbejdelse så derfor vil der til stadighed være både fejl og mangler. Forhåbentlig vil sådanne fejl og mangler blive reduceret efterhånden som både jeg selv og mine elever anvender den i det daglige arbejde

Principper

Grammatikken er delt op i ordklasser. Det første tal i paragrafangivelsen angiver ordklassen ( 1= verber, 2= substantiver osv.). Det andet tal angiver morfologi (1) eller syntaks (2). Det tredje tal er blot § nummer. (fx 2.1.20)

Paragraffer der ikke er knyttet til bestemte ordklasser har egne numre, og det gælder også med råd, vejledning o.lign.

Indholdsfortegnelsen er interaktiv. Klik på §nummeret og gå direkte til den pågældende paragraf. Ved at højreklikke i indholdsfortegnelsen og trykke 'kopier linkadresse kan man sende §§ direkte til eleverne.

De gule paragraffer er alle eksempler på fejlsætninger med forklaringer svarende til dem som skal angives til skriftlig eksamen 1. del (A-niveau) uden hjælpemidler.

Samtlige eksempler i grammatikken eksisterer også udenfor denne grammatik, bortset fra fejlsætninger naturligvis.