Velkommen til

GRAMMATISK ENCYKLOPÆDI

ved

Sten Stenbæk, Fjerritslev Gymnasium

Gå direkte til encyklopædien

Struktur: Encyklopædien er en alfabetisk opbygget grammatik. Du vil kunne finde definitioner af eller synonymer for de fleste almindeligt anvendte grammatiske udtryk. En række overordnede begreber behandles mere indgående, og i de fleste tilfælde vil der ved de enkelte opslagsord være henvisninger til under hvilket opslagsord begrebet eller fænomenet behandles.

Principper: Grammatikken anvender som udgangspunkt de betegnelser der anbefales af Dansk Sprognævn og af vejledningen til læreplanen for almen sprogforståelse i gymnasiet. De traditionelle danske betegnelser findes som opslagsord, men der henvises til de anbefalede betegnelser for definitioner.

Opslag:Øverst i grammatikken er der altid en bjælke med alfabetet som gør det lettere at bevæge sig rundt i grammatikken. Der kan også laves frisøgning i grammatikken vha ctrl+b.