Autokorrekturliste

Denne liste til indskrivning i din autokorrektur vil kunne rette nogle af de mest almindelige 'danskerfejl'. Fremgangsmåden er at du skriver hele listen ind i din autokorrektur i dit tekstbehandlingsprogram.

Hvis du bruger Word, kan du hente en autokorrekturliste her (MSO1033.acl) som du så kan kopiere ind oven i den der i forvejen ligger på din computer.

Fremgangsmåde for kopiering af MSO1033.acl til din computer (Word)
  1. Find først ud af hvor din autokorrekturfil ligger på din computer. Sandsynligvis ligger den i en mappe der ser ca. sådan ud C:\Documents and Settings\Sten Stenbæk (altså ikke mit, men dit navn)\Application Data\Microsoft\Office
  2. Men det letteste er at søge efter den med 'søg'. Hvis du ikke kan finde den, er det fordi du har indstillet din computer til ikke at vise skjulte filer. Du skal m.a.o. først trykke "Flere avancerede indstillinger" og derefter sætte kryds i feltet " Vis skjulte filer "
  3. Når du har lokaliseret din autokorrektur, downloader du "MSO1033.acl" her fra siden (se ovenover) og gemmer den et sted på din computer.
  4. Derefter kopierer du "MSO1033.acl" oven i "MSO1033.acl" på din egen computer. Når computeren spørger om du vil erstatte filen, svarer du ja.
  5. Før den virker, skal du i det dokument du arbejder med naturligvis sætte 'sprog' til engelsk (US)

 

 

 Hvis du bruger OpenOffice kan du hente en autokorrekturliste her (Acor_en-GB.dat) Den kan du så blot downloade, gemme og kopiere ind i /oven i Openoffice/share/autocorr/Acor_en-GB.dat

Fremgangsmåde for overførsel af engelsk autokorrektur her fra siden:
  1. Find først ud af hvor din autokorrekturfiler til OpenOffice ligger på din computer ( det kan variere).
  2. Det gør du ved at lave en søgning på "acor_EN-GB.dat" eller blot på acor*.*
  3. Bemærk at din  computer skal være indstillet til at vise skjulte filer, - eller viser den ikke filen. Du skal m.a.o. først trykke "Flere avancerede indstillinger" og derefter sætte kryds i feltet " Vis skjulte filer "
  4. Når du har lokaliseret din autokorrektur, downloader du "acor_EN-GB.dat" her fra siden og gemmer den et sted på din computer.
  5. Derefter kopierer du "acor_EN-GB.dat" oven i "acor_EN-GB.dat" på din egen computer. Når computeren spørger om du vil erstatte filen, svarer du ja.

Bemærk at du jo altid kan udbygge listen hver gang du får en opgave med rettelser tilbage. Så er det bare at skrive fejlene og det rigtige ind i din autokorrektur. Så laver du ikke fejlen næste gang.

Hvis din autokorrektur retter noget du ikke ønsker rettet, så skal du blot trykke ctrl. Z, og den retter det tilbage.

 

  Ufuldstændig liste over tilføjelserne til OpenOffices autokorrektur for engelsk  

% = per cent

, that = _that

, what= what

a other = another

a quite = quite a

a work= a job

accuse for = accuse of

accused for = accused of

ads = adds

after my opinion =in my opinion

al = all

alone mother = single parent

an advice = a piece of advice

an older = an elderly

an other = another

as usually = as usual

at page= on page

avoid to = avoid -ing

avoided to = avoided -ing

avoids to = avoids -ing

cant = can't

characteristic for = characteristic of

chock = shock

chok = shock

citation = quote

consequent = consistent

costumer = customer

costumers = customers

could might = might

criminality = crime

curios = curious

defiantly = definitely

different than = different from

discriminate = discriminate against

discriminates = discriminates against

discriminating= discriminatory

don = done

dos =does

e.t.c. = etc.

ether =either

even tough = even though

eventhough = even though

except from = except for

exited = excited

felled= felt

felling =feeling

fells =feels

fore = for

furnitures =pieces of furniture

fx = e.g.

fx. =e.g.

gab = gap

gives sense = makes sense

handles about = is about

hart = heart

haves = has

head person = main character

head point = main point

her self = herself

he's = he is

him self = himself

however_ =however,_

i find that = i think that

in an early age = at an early age

in the beginning = at the beginning

in the end = at the end

it is them who = they are the ones who

it succeeded = (somebody ?) succeeded

it’s= it is

leave back = leave behind

 looser = loser

looses = loses

loosing = losing

lose the hope = lose hope

main person = main character

make homework = do homework

mentioned before = mentioned above

might could = might

miscible = miserable

morale = morality

mothers' =mother's

my self = myself

nearly never = hardly ever

noting = nothing

of cause= of course

off course= of course

on one hand = on the one hand

op = up

op = up

ore =or

our selves = ourselves

pas = pass

passer-bys = passers-by

 

peoples’= people’s

perches = purses

planed = planned

pocked = pocket

police is = police are

posses  = possess

pro cent = per cent

procent= per cent

race discrimination= racial discrimination

refuses that = denies that

riffle = rifle

riffles = rifles

rubbering = robbing

scarred = scared

se = see

see to that = see to it that

see upon = look upon

sow = so

starred =stared

starring = staring

storysteller=narrator

succeeded to = succeeded in -ing

succeeds to = succeeds in -ing

sucker = sugar

sympathetic = nice

takes interest in = takes an interest in

tells about = tells (sb) about

tells that = tells (sb.) that

than usually = than usual

that which = what

the most = most

the most people = most people

the nature = nature

the society = society

the society = society

them selves = thenselves

thou = though

to much = too much

told that = told (sb.) that

tolled = told

tow = two

trough = through

trys = tries

try's = tries

typical for= typical of

up of = out of

us selves = ourselves

us selves = ourselves

use money = spend money

uses money = spends money

wanna = want to

want’s = wants

wetter = weather

whit = with

who of = which of

wicket = wicked

witch = which

with out = without

wont  = won't

writ = write

you self = yourself

your self =yourself