Tilbage til startside

Almen sprogforståelse

ved Sten Stenbæk

 

Velkommen til almen Sprogforståelse

Gymnasiereformen, der trådte i kraft ved skoleårets begyndelse 2005, indeholder som et af de nye elementer at alle elever i løbet af det første semester skal gennemgå et kursus i almen sprogforståelse. Timeantallet er fastsat til 45 timer, som tages fra de øvrige sprogfag, og fagets indhold er fastlagt af undervisningsministeriet.

Faget indeholder en række elementer herunder en grundlæggende grammatikdel, en sproghistorisk del, en sociolingvistisk del, noget om studiemønstre, og en latindel. Hvis du ønsker at orientere dig yderligere i de formelle krav,  kan du læse læreplanen for almen sprogfortåelse (ny juni 2010) og  hente undervisningsvejledningen (2010) på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Bemærk at der findes Word-versioner af et række af siderne på startsiden

Dette websted ønsker at levere undervisningsmateriale til det obligatoriske kursus i almen sprogforståelse. Indtil videre indeholder stedet  en række tekster indenfor de emner som er indeholdt i læreplanen. Men siden er dynamisk og under stadig udvikling. Efterhånden som der drages erfaringer i med undervisningen i almen sprogforståelse, vil siden blive ændret og udbygget.

Siden indeholder den bog der arbejdes med på Fjerritslev Gymnasium ( i pdf-format). Siden indeholder desuden:

bulletEn lang række øvelser af forskellig art til indøvning af grammatiske grundbegreber
bulletEn række øvelser til teksterne i latinbogen Carpe diem
bulletEn latinsk on-line grammatik
bulletEn alfabetisk grammatisk encyklopædi.
bulletEn engelsk grammatik
bulletØvelser til engelsk grammatik (under den engelske grammatik)
bulletForskelligt andet materiale

Siden er under konstant revision og information om fejl og mangler modtages gerne.